QUI SOM

A Cardedeu en volem 10 som un equip de famílies de les escoles de Cardedeu que treballem col·laborativament a través de comissions mixtes perquè es mantinguin les 10 linies a tots els centres de la vila.

Tal com recull l’objectiu primer del pla educatiu d’entorn, l’Educació a Cardedeu és i ha de ser una prioritat i volem que es mantingui la qualitat de l’educació en tots els centres públics del municipi.

Per a tot això volem:

La modificació de l’oferta publicada de places, passant dels 9 grups actuals a 10 grups de P3,  entenent que la davallada de natalitat no hauria de ser un motiu de retallades sinó d’oportunitat per a la millora educativa amb la conseqüent baixada de ràtios a les escoles. Doncs sabem del cert que la reducció del nombre d’alumnes a l’aula és beneficiosa per la qualitat en l’aprenentatge dels infants. Sabem que actualment s’estan assumint ràtios de fins a 28 alumnes en algunes aules, això suposa una massificació a les nostres aules i amb conseqüències pedagògiques negatives.

El repartiment equitatiu i homogeni del nombre de places ofertades entre els cinc centres de Cardedeu. Amb la baixada de ràtios que permetin un desenvolupament més racional, equitatiu i qualitatiu de les tasques educatives i que reconegui l’esforç continu que les escoles de Cardedeu han estat fent en matèria d’ensenyament al llarg dels anys.

Volem aules amb 22 alumnes màxim per aula!! 

Ens organitzem per comissions i aixíp odem treballartransversalment per la defensa de l’educació i la baixada de ràtios al municipi.

Aquestes comissions són:

  • Comissió ideari: formularà els ideals a seguir i elaborarà els manifestos i documents
  • Comissió Accions: a partir de l’ideari, proposarà les diferents accions a fer
  • Comissió legalitat: s’encarregarà de les accions legals que es poden prendre com a famílies
  • Comissió difusió i comunicació: informarà a través del web, facebook i twitter de l’evolució de les activitats i de les accions.

Si us hi voleu afegir, envieu-nos un correu a acardedeu10@gmail.com Sumeu-vos-hi! Entre tots i totes farem mes força!!